MULTIMEDIALNE
CENTRUM
KSZTAŁCENIA
ul. Lenartowicza 108,
41-219 Sosnowiec
Dyrektor / Właściciel:
tel. 721 444 090
e-mail: szkola-omnibus@wp.pl
Sekretariat:
od Pn do Pt: 1200 ~ 2000
tel. 721 60 65 60
e-mail: sekretariat-omnibus@wp.pl
Nasze profil na Facebook'u
Testy poziomujące

MENU

MCK OMNIBUS
KADRA
METODY NAUCZANIA
KLUB KONWERSACYJNY

POLECAMY


Jesteś tutaj: O NAS > METODY NAUCZANIA

EKLEKTYZM I MULTIMEDIA W NAUCZANIU

Ralph Waldo Emerson:

"Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe"...

Powiedzmy sobie szczerze, że nie istnieje jedna, jedyna słuszna metoda nauczania języka obcego. Eklektyzm, a więc łączenie elementów i technik pochodzących z różnych metod nauczania to nasza odpowiedź na walkę metod o prym najlepszej metody nauczania. Nie negujemy dorobku wielu pokoleń językoznawców, a wręcz przeciwnie staramy się go uwzględniać w naszym nauczaniu. Mając świadomość istnienia poszczególnych metod nauczania wybieramy takie elementy z każdej z tych metod, aby odpowiadały one różnym fazom lekcji, wieku uczącego się, jego cechom osobowościowym, materiałowi językowemu, który jest aktualnie przyswajany.

Najważniejszym dla nas celem jest uzyskanie pełnej komunikatywności Kursanta, ale poza rozwijaniem umiejętności mówienia skupiamy się również na umiejętności czytania, rozumienia ze słuchu oraz na praktycznym wykorzystaniu struktur gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Staramy sie tak dobierać materiały dydaktyczne , aby ich treść była interesująca, tak aby wzbudzały naturalną potrzebę oraz chęć ich zrozumienia i opanowania. Istotną rolę odgrywają tu pomoce multimedialne takie jak min. tablica interaktywna. Dzięki wykorzystaniu multimediów jesteśmy w stanie zainteresować naszymi lekcjami praktycznie wszystkich.

Czy wszyscy uczymy się tak samo?

Zgodnie z opracowaną w 1983 roku teorią inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, należy podkreslić, iż inteligencja zwłaszcza tradycyjnie definiowana nie opisuje wystarczająco różnorodności ludzkich zdolności. Aby to zmienić należy wykorzystać różnice w percepcji osób uczących się i możliwie najszerzej reprezentować je w procesie dydaktycznym.

Jak wykorzystujemy teorię inteligencji wielorakiej w procesie nauczania:

inteligencja językowa: dyskusje, opowiadania, gry językowe,prezentacje, projekty, opisy

inteligencja interpersonalna: praca w grupach, praca w parach, wspólna praca w przygotowywaniu przedstawień

inteligencja wizualno-przestrzenna – wykorzystanie tablicy interaktywnej, filmy DVD, gry planszowe, plakaty, tworzenie i opis historyjek obrazkowych, rysowanie, malowanie

inteligencja muzyczna – piosenki, karaoke, rymowanki, różnorakie formy do wytwarzania i rozumienia treści w postaci muzyki

inteligencja cielesno-kinestetyczna – teatr, mini scenki, skecze, wszelakie formy związane z fizycznym zaangażowaniem uczniów do wytwarzania i interpretowania treści

inteligencja logiczno-matematyczna – łamigłówki, zagadki, gry logiczne.

Wielu dobrych pedagogów od dawna używa tej metody intuicyjnie, w istocie są to wszyscy Ci, którzy na wszelkie sposoby walczą z rutyną. Trzeba jednak przyznać, że niekiedy bywa to niezwyle trudne. W Multimedialnym Centrum Kształcenia "Omnibus" w taki sposób organizujemy i prowadzimy proces nauczania, aby maksymalnie zwiększać zaangażowanie i zainteresowanie ucznia. W konsekwencji znacznie poprawia się skuteczność nauczania oraz zwiększa się poziom motywacji i satysfakcji uczniów. Dzięki zastosowaniu multimediów w procesie nauczania możemy swobodnie realizować wielopoziomowe nauczanie, moderowane bądź przez osobę nauczającą, bądź przez samego uczącego się ucznia.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług

O NAS | OFERTA | STREFA SŁUCHACZA | AKTUALNOŚCI | KONTAKT